Privacy policy

Maak kennis met onze privacy policy

Cookies

Standaard hebben we alleen functionele cookies op onze website geplaatst plus analytische cookies.

De functionele cookies zijn nodig om de basisfuncties van onze website te laten werken. Bijvoorbeeld zodat de webshop kan onthouden welke producten in het winkelmandje zitten. Ook hebben we cookies geplaatst die onthouden of je ons toestemming geeft om niet-functionele cookies door ons te laten plaatsen.

De Google Analytics Cookies zijn standaard op onze website geplaatst om bij te houden hoe onze website bezocht worden. Aan de hand hiervan kunnen we verbeteringen aan onze website aanbrengen. Het IP adres van bezoekers anonimiseren we ten behoeve van hun privacy. De gegevens die wij verzamelen met deze analytische cookies delen wij niet met andere partijen. Met Google hebben we hiervoor een verwerkingsovereenkomst gesloten. 

Het akkoord dat je optioneel kunt geven voor het gebruik van cookies:
Pas op het moment je hiermee akkoord gaat plaatsen we cookies op onze website die niet noodzakelijk zijn om onze website te laten functioneren, maar wel onze website beter laten werken. 
Het ene akkoord betreft de cookies die zorgen voor een chatbox van Zopim, zodat je direct me ons in contact kunt komen. 
Het andere akkoord dat expliciet moet worden gegeven, willen deze cookies door ons worden geplaatst, betreffen cookies die ervoor zorgen dat we onze Facebook-pagina op onze website kunnen laten zien. 

Contactformulier website

Ons website contactformulier is beschermd door reCAPTCHA en de ‘Google Privacy Policy’ (LINK: https://policies.google.com/privacy) en ‘Terms of Service’ (LINK: https://policies.google.com/terms) zijn van toepassing.

Door gebruik te maken van deze website en/of onze diensten geef je aan ons Privacybeleid te accepteren.

Op deze pagina staat het privacybeleid van Caroline Bun Coaching, hierna ook te noemen ‘CBC’,  ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer  65633830. 

We leggen hier uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacybeleid aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met [email protected].

Wij zijn ons er ten zeerste bewust van dat je, zeker gelet op onze werkzaamheden, vertrouwen in ons stelt. Wij doen er uiteraard alles aan om jouw privacy te beschermen. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en van onze klanten en we dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons privacybeleid is van toepassing op onze diensten. Je dient je ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites en bronnen waar wij worden genoemd of waar op onze website naar wordt verwezen.

Wanneer je je aanmeldt voor één van onze diensten of een van onze producten aanschaft, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren of jou je aangeschafte product te kunnen verstrekken. 

De aan ons verstrekte gegevens zullen we niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wij respecteren de vertrouwelijkheid van je gegevens.

Wanneer je e-mail- of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde computers of indien op schrift, in een afgesloten ruimte. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als jouw behandelende coach, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat het intakeformulier met de door jou verstrekte gegevens over onder andere je gezondheidstoestand, eventuele aantekeningen onzerzijds over de sessies en eventueel e-mailverkeer tussen jou en ons.

Wij doen ons uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelende coach hebben wij als enigen toegang tot de gegevens in jouw dossier. 

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing van of naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij onze administratie kunnen uitvoeren en aan onze belastingplicht kunnen voldoen. Om je factuur in te kunnen dienen bij je zorgverzekeraar, staan op de zorgnota:
  • je naam, adres en woonplaats 
  • geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, namelijk ‘psychosociaal consult’
  • de kosten van het consult

Als klant heb je inzage in alle persoonlijke informatie die door jou aan ons is verstrekt. Wil je helemaal verwijderd worden uit onze systemen, stuur dan een mail naar [email protected]

Alleen als je expliciet hebt aangegeven dat je onze nieuwsbrief wilt ontvangen, ontvang je van ons regelmatig een nieuwsbrief. Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je uit ons mailingsbestand uit te schrijven. Je gegevens worden dan verwijderd. 

Het kan soms nodig zijn om de privacyverklaring aan te passen indien er iets wijzigt in onze dienstverlening en tegelijkertijd te blijven voldoen aan de Algemene Verordening Persoonsbescherming. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit Privacybeleid te raadplegen.

Overzicht van hoe CBC jouw gegevens gebruikt

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor CBC persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens CBC voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door CBC worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Financiële administratie

Gegevens:

Naam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo, Geboortedatum indien factuur wordt ingediend bij zorgverzekeraar

Grondslag: Wettelijke verplichting

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens voor afgenomen dienst, Geboortedatum indien factuur wordt ingediend bij zorgverzekeraar

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Direct marketing

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Nieuwsbrief

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Social media marketing

Gegevens:

Naam, Klikgedrag

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website analytics

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Chatfunctie website

Gegevens:

Inhoud van het bericht

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst (beantwoorden vraag)

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

CBC heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij CBC over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij CBC. Je kunt verzoeken dat CBC je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om CBC te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van CBC of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van CBC te verkrijgen. CBC zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat CBC je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door CBC

Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected] CBC zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat CBC een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien CBC je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

CBC zal uitsluitend gegevens verstrekken aan een derde partij als zij hiertoe wettelijk verplicht is.

Kan dit Privacybeleid worden gewijzigd?

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacybeleid na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacybeleid en de wijze waarop CBC je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop CBC jouw gegevens verwerkt. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bedrijfsinfo Caroline Bun Coaching

Adres: Hamerstraat 98
Postcode: 1402 PX
Plaats: Bussum
E-mailadres: [email protected]
KVK-nummer: 65633830

Ervaringen van klanten

B.

Ik merk zo’n effect van de laatste afspraak. Ik ervaar een enorme rust sinds ik bij je ben geweest. Heel bijzonder. De paniek die ik voelde is er niet meer.

Peter

Ik heb veel aan de sessie gehad en heb er nog steeds veel aan. Fysiek voel ik me fitter, er zit geen onrust in me, ben meer in balans met mezelf en voel me niet langer een piekerend hoofd bovenop een krakkemikkig lichaam. De pijn zoals ik die vaak in mijn schouder en nek voel is ook steeds weggebleven, dus van krakkemikkig is gelukkig geen sprake meer. Door een paar keer per dag nadrukkelijk mijn rust te pakken en ‘in me te gaan’ probeer ik dit vast te houden en tot nu toe lukt dat opvallend goed. Verder valt me op dat ik meer in het moment zelf zit en niet intussen ook aan allerlei andere dingen loop te denken. Vrienden met wie ik nog op pad was, vielen het ook op, ze zeiden dat ik zo opgeruimd en ontspannen was. Nou, als ik het teruglees is het echt de beschrijving van een succesverhaal, maar ja, zo voelt het ook :-). Bedankt voor de wonderlijke sessie :-).

Hella van Kampen

Op een pure, eerlijke en respectvolle manier word je gespiegeld, altijd thuiskomen bij Caroline en Maurice.

Meer ervaringen van klanten>>

Hoe we onze kwaliteit waarborgen

 

We volgen jaarlijks bijscholingen om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied.

We zijn lid van de Vereniging Integrale Vitaliteitskunde (VIV), een vereniging voor therapeuten die staan voor professionaliteit, kwaliteit en deskundigheid. Vanuit onze beroepsvereniging ontvangen we visitaties waarin wordt gecontroleerd of we aan alle wettelijke eisen voldoen. En we hebben ons gecommitteerd aan de beroeps- en praktijkcode van onze beroepsvereniging.

Bovendien zijn we aangesloten bij de geschillencommissie TCZ, waardoor we tegemoet komen aan de eis zoals die door de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen en Zorg (WKKGZ) verplicht is gesteld. 

Coaching

Wat het ook is waar je last van hebt, onze coaching brengt je rust, bevrijding, helderheid en de gewenste verandering.

Workshops

Wil je minder denken en meer vanuit je gevoel leven? Of wil je je leven verrijken met de voor jou beschikbare spiritualiteit? Ben je zelf coach of hulpverlener en wil je je cliënt beter aanvoelen? We hebben voor elk wat wils.